Friday, December 05, 2008

Psst vakna! Har ni inte glömt en liten detalj?!

Helsidorna i tidningarna fylls av budskap om framtidens energitillförsel. Ett lätt kamouflerat budskap om ytterligare kärnkraft och kanske rent av en älv till utbyggnad från krafttag.nu. Ett annat är Folkpartiets krav på att skrota satsningen på vindkraft till förmån för kärnkraft la Finn (Olkiluoto 3). Ett intressant alternativ i sig eftersom man där redan överskridit budgeten med minst 60 % och tidplanen är drygt tre år försenad.

Det känns nödvändigt att påpeka att effektivisering och konvertering av elvärme samt utnyttjande av resurserna i våra fjärrvärmenät och industrianläggningar för att generera el med stor sannolikhet ger bättre, billigare och snabbare utbyte än något av alternativen som nämnts ovan. Åtgärder i belysningsanläggningar enbart ger mera än ett kärnkraftverk. Och dessutom fungerar det genast. Det är bara att trycka på knappen!

Psst (se bild nedan)!

image

Psst vakna! Har ni inte glömt en liten detalj?!

Helsidorna i tidningarna fylls av budskap om framtidens energitillförsel. Ett lätt kamouflerat budskap om ytterligare kärnkraft och kanske rent av en älv till utbyggnad från krafttag.nu. Ett annat är Folkpartiets krav på att skrota satsningen på vindkraft till förmån för kärnkraft la Finn (Olkiluoto 3). Ett intressant alternativ i sig eftersom man där redan överskridit budgeten med minst 60 % och tidplanen är drygt tre år försenad.

Det känns nödvändigt att påpeka att effektivisering och konvertering av elvärme samt utnyttjande av resurserna i våra fjärrvärmenät och industrianläggningar för att generera el med stor sannolikhet ger bättre, billigare och snabbare utbyte än något av alternativen som nämnts ovan. Åtgärder i belysningsanläggningar enbart ger mera än ett kärnkraftverk. Och dessutom fungerar det genast. Det är bara att trycka på knappen!

Psst (se bild nedan)!

Läs mer

Månadsindelade arkiv