Monday, April 09, 2018

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

image

Friday, April 06, 2018

”Elbolagens service för dålig – skärpning”

Så lyder rubriken på en artikel i Ny Teknik och som handlar om att elbolagens försäljning av solceller till privatpersoner är dålig/usel. Man kräver väldigt mycket information och aktivitet från kunden. En kund som gärna vill göra något gott men finner att kraven för att få sin installation blir övermäktiga. Mitt i prick!

Men samtidigt inte överraskande! Så här är det ju över hela linjen. Så här skrev Ola Månsson, VD på Installationsföretagen i Aktuell Hållbarhet nyligen:

Med vita certifikat vänder vi på incitamenten. Istället för att hela ansvaret för energieffektiviseringen ligger på konsument och fastighetsägare läggs en del på de energiproducerande företagen.

Tanken han luftade vara att energiföretagen skulle kunna bli till en mera kompetent partner för en “vilsen” konsument som stÃ¥r inför ett komplext problem.

Tyvärr är problemet strukturellt. VÃ¥ra myndigheter har länge hävdat att “det inte finns nÃ¥gra marknadsimperfektioner” som fordrar styrmedel av typ vita certifikat. Kunden har sitt fria val och kan själv avgöra om man vill effektvisera eller inte. Det är helt rätt! Men kunden behöver hjälp för att lösa uppgiften HUR och NÄR effektviseringen bäst kan göras!

Och det gäller i stor utsträckningen även solceller. Kunden skall känna TRYGGHET i att uppgiften kan lösas. Gör om - Gör lätt!

PS Men sedan kan man inte undgÃ¥ reflexionen att Lunds Universitet inte heller är sÃ¥ bra pÃ¥ att sälja! När man söker efter underlag frÃ¥n den berörda institutionen om den artikel de skrivit hittar man inget pÃ¥ nätet annat än en referens till den egna artikeln. Skärpning!  wink

Thursday, April 05, 2018

Blockchain från dinosaur till kolibri

Vi har alla förfärats av nyheterna om hur mycket energi som gÃ¥r Ã¥t för Bitcointransaktioner och som beror av man använder blockchain för att verifiera ägandeförhÃ¥llanden. Det lÃ¥ter som en kuslig framtid om blockchain fortsätter att breda ut sig. Eller….?

Och med den bakgrunden ett visst obehag när man hittar en artikel om vad varje energiföretag måste veta om blockchain och som målar ut en rosig framtidsbild av hur man kan frigöra nya resurser i energihanteringen (se bild nedan). I McKinseyartikeln förklarar man att det är skillnad på allmänna (public) och privata blockchains:

In a public blockchain like bitcoin, the validation process is based on game-theory concepts and theoretically prevents single or multiple validators from controlling the ledger. Computational power is used as a kind of validation currency, and several “miners” work to solve a highly complex math problem that validates the transaction and adds it to the blockchain

Det är dessa verifieringsprocesser som slukar energi.

DSM University har ocksÃ¥ presenterat tekniken med blockchain i ett webinarium som kan laddas ned med ljud och bilder “Peer-to-peer energy trading using blockchains (DSMU33)”. David avdramitserar ocksÃ¥ blockchain med sin kommentar attdet är “The most exciting thing since double-entry book keeping”. Dubbel Italiensk bokföring är ju inte sÃ¥ avancerat även om det ocksÃ¥ en gÃ¥ng vara en revolution.

PÃ¥ en frÃ¥ga till David om Bitcoin och energianvändningen svarar han att: “Bitcoin is a Dinosaur - but as we all now know - they evolved into birds which are fast, light and beautiful”.

Clas-Otto Wene utvecklar detta svar till förhoppningen att fågeln ifråga skall bli en kolibri! Och det kanske är så för David visar på vilken utveckling som pågår när han hänvisar till Hedera Hashgraph som hävdar att de kan bli snabbare och mindre krävande (effektivisering kallas det): They compare the current state of Bitcoin with the early days of the Internet, when dial-up access was slow

Slutligen kan vi se i Mckinsey-artikeln att hela denna teknologi inte bara är ett pÃ¥fund för de rika länderna utan kanske ännu mera för de länder de just “distributed energy” är pÃ¥ framväxt och gör nytta

In one pioneering social initiative, the crowd-funding platform Usizo connected to blockchain-enabled smart meters in underfunded South African schools so that donors can pay the school’s electricity bills. Blockchain-based payments allow donors to ensure that 100 percent of each donation is used for its intended purpose. Similar methods can be used to provide electricity to new or underserved markets. M-PAYG, a Danish company, provides prepaid solar-energy systems to people living below the poverty line in developing markets and is leading a major project to electrify Uganda’s largest refugee camp.

image

Wednesday, April 04, 2018

Nu har vi spårat ur!

IEA sammanfattar energiläget i ett pressmeddelande

- Energy efficiency improvements slowed significantly, with global energy intensity improving by only 1.7% in 2017 compared with 2.3% on average over the last three years, caused by an apparent slowdown in efficiency policy coverage and stringency and lower energy prices.

Tvärtemot vad man rekommenderat i sin senaste marknadsrapport, se bild nedan!

image

Tuesday, April 03, 2018

Har den Tyska maskinen börjat hacka?

Vi har sett att det varit en lÃ¥ng och svÃ¥r process att formera en ny regering i Tyskland. Och det är inte svÃ¥rt att inse att striderna om vem som skall bestämma vad ocksÃ¥ pÃ¥verkar “Energiewende”. Euractiv rapporterar att det stÃ¥r en strid mellan tvÃ¥ olika ministerier företrädda av var sina ministrar frÃ¥n olika sidor (s respektive cdu). FrÃ¥gan är vem som skall bestämma över kolhanteringen som ju, precis som i USA, är en betydelsefull del lokalt.

Det behöver inte betyda något alls eftersom det tidigare funnits stor enighet över det politiska fältet om att Energiewende inte bara avser energin som sådan utan ännu mer avser industriutvecklingen. Och politiska revirstrider hör till i en koalition.

Men framväxten av populistpartier som alltid har enkla svar på allting och som drömmer om ett samhälle som aldrig funnits alternativt domineras av starka män sätter press på dem som försöker skapa något nytt.

Thursday, March 29, 2018

Effektivisering - varför bry sig?

Jo vi vet att man kan tala sig blÃ¥ för effektivisering men ändÃ¥ pratar människor (mest) om energitillförsel. Det är inte helt onaturligt eftersom de flesta (av oss) förknippar “nytta” med energi och det är svÃ¥rt att mana fram en bild av vilken “nytta” (ljus, kraft eller värme) vi är ute efter. Men ändÃ¥....!?

För det är effektviseringen som är den viktigaste delen av framtidsbygget. Senast visat i en Brittisk studie om energisäkerhetThe Security of UK Energy Futures

The paper points out that improving the UK’s energy efficiency and rolling out demand reduction technologies, particularly in the form of demand-side response services, could help reduce the country’s exposure to risks such as price shocks and energy shortages.

Bilden nedan visar hur grundligt man gÃ¥tt till väga. Men försök inte utläsa hur ur bilden!  wink Man mÃ¥ste gÃ¥ in i rapporten för att förstÃ¥ detaljerna men det kan det vara värt!

Så varför bry sig - Jo det blir både säkrare, billigare och bättre med effektvisering!

wink image

Wednesday, March 28, 2018

I teknikskogen lurar trollen

Washington Post skriver att det finns ett stort hot/angrepp mot USAs infrastruktur men ingen i allmänheten tycks bry sig.

One curiosity of the cyber-age is that the American public seems relatively unconcerned by what, arguably, is the biggest threat from the Internet: attacks on the nation’s “critical infrastructure” — the electric grid, payment networks and water systems, among others.

I ett PM beskriver en myndighet i USA hur attacken läggs upp i sju steg. För det otränade ögat ser det inte ens ut att vara särskilt svårt.

Vi har alla låtit oss förtrollas av de nya möjligheterna till kommunikation i det moderna samhället och fascineras av hur vi kan hitta kunskap från hela världen med ett litet knapptryck (som här!). Men få av oss har tänkt på de faror som knapptryckandet kan medföra. Vi ser skönheten i tekniken men anar inte trollen. Förrän nu när erfarenheterna från manipulationerna i den politiska världen börjat uppdagas.

I energivärlden är angreppsrisken mot infrastrukturen uppenbar men ändÃ¥ lÃ¥ter vi oss fascineras av allt vad “smart” teknik kan erbjuda - i smarta nät och smarta uppkopplade prylar. Men det kan bli värre! En rapport talar om att nästa steg efter det smarta nätet (smart grid) är ett nät där artificiell intelligens gifts in i molnet (cloud) med det fysiska nätet till ett nervnät (neural grid), se bild nedan!

IEA har nyligen varit inne och nosat på avigsidorna i digitaliseringen. Men det behövs nog också att vi (=allmänheten) börjar fundera och oroa oss. Trollen är verkliga!

 

 

image

Tuesday, March 27, 2018

Kola av hemma

Ja det handlar om “decarbonisation” alltsÃ¥. Och om att lösningen finns närmare än Du tror. Det visas i en sammanställning av CAT (Carbon Action Tracker). PÃ¥verkan är remarkabelt stor, se bild nedan. Och det är gratis!

Energy efficiency of buildings is one of the key short-term measures that will enable deep and rapid decarbonisation. Based on measures that can be achieved at net zero costs for consumers and substantial co-benefits, it is an obvious business case with tremendous opportunities for both manufacturers as well as customers.

image

Monday, March 26, 2018

Är ett förbud mot Dieselbilar det värsta som kan hända Stockholm?

Vissa kommentarer till förslaget att förbjuda sådana fordon i framtiden går på temat att det skulle vara fel (hot mot valfriheten?) att sätta stopp för dem.

Men då bör man betänka att det finns ännu värre hot och att det kan behövas fler och tyngre ingrepp. Så här skriver man i Big News Network med utdrag ur en studie som granskat det framtida klimatet i Europa och noterat att drygt 570 städer kan förväntas någondera av a) Värmeböljor, b) Extrem torka eller c) Översvämningar. Samt att några (däribland Stockholm) kan drabbas av flera av fenomenen

Stockholm and Rome could expect the greatest increase in numbers of heatwave days,

För den som inte är rädd att fÃ¥ sin nattsömn förstörd finns hela rapporten “Future heat-waves, droughts and floods in 571 European
cities” att ladda ned.

 

Friday, March 23, 2018

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats sÃ¥ är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har ocksÃ¥ noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de sÃ¥ kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spÃ¥r sÃ¥ att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

image

Thursday, March 22, 2018

Smart gatubelysning

Euractiv hävdar att en kombination av LED och “internet of Things” (IOT) kan spara över 20 miljarder per Ã¥r.

Det lÃ¥ter som en idé värd att pröva men kan man garantera att inte till exempel “främmande makt” som är lagd Ã¥t “mörksens gärningar” lägger sig i?

Wednesday, March 21, 2018

Geoengineering (eller ingenjörens roliga timme)

Eco-Business visar upp nÃ¥gra “roliga” exempel pÃ¥ hur man föreslagit att med “avancerad” teknik hindra eller minska jordens uppvärmning. Här är allt frÃ¥n ideerna att med olika medel hindra solinstrÃ¥lningen genom att spraya kemikalier i atmosfären till att täcka delar av havet med plast för att öka reflexionen. Läs och le!

Och kolla sedan i bilden nedan var man bäst dämmer ett flöde, före, i eller efter kranen!

image

Tuesday, March 20, 2018

Har man glömt effektviseringen - igen?

I The Independent kan man läsa nyheten om “bildliga” kraftstationer, virtual power plants.

Virtual power plants are the talk of the town: provide extra electricity by merging multiple energy resources into one….take a whole host of small, individual, controllable, distributed energy resources such as battery systems, hot water systems, electric vehicle chargers, air conditioners and pool pumps, and aggregate them into something far larger and more useful.

Men stämmer det? Är inte “virtual power stations” just bildliga? Därför att de var ett sätt att samla ihop energieffektivisering pÃ¥ ett sätt som ersatte kraftanläggningar. SÃ¥ här hette det för nÃ¥gra Ã¥r sedan i en rapport frÃ¥n RAP.

A VPP is a bundle of demand-side programs designed to yield load reductions in amounts, timing, and durations that very closely resemble—and are as predictable and substantial as—a conventional power plant.

Inget fel i att samla ihop decentraliserade resurser men det verkar vara ett tidstecken att effektviseringen försvinner - igen!

 

Monday, March 19, 2018

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man gÃ¥r igenom statistiken sÃ¥ finn det ett webinarium som slÃ¥r alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Friday, March 16, 2018

Bör skall vara skall (såvitt ej annat framgår av texten)

Uttrycket fälldes av den legendariske elinspektören Georg Ljung i en diskussion om tolkningen av elföreskrifterna. Ett bra rättesnöre i mÃ¥nga sammanhang och inte olikt hur en annan oldtimer (frÃ¥n EPRI i USA) sett pÃ¥ energieffektivisering: ” We should use less electricity where we can, so we can use more electricity where we should.

RAP (Regulatory Assistance Project) har länge hävdat och vidhÃ¥ller att “effektvisering är svaret” men är öppna för att det kan komma fler frÃ¥gor.

Diskussionen om vad energieffektivisering egentligen skall vara bra för kan dra nytta av de “gamla” mästarnas attityder.

Effektivisera energianvändningen där Du kan sÃ¥ Du kan använda energi där Du mÃ¥ste. (“Bör skall vara skall”)

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv