Friday, June 15, 2012

Det blir ett direktiv (om än fösvagat)

Ordförandelandet Danmark och EU-Parlamentets representant Claude Turmes har kämpat ned en stor del av motståndet från en majoritet av medlemsländerna. Förhoppningsvis på ett sådant sätt att de så småningom förmår uppskatta fördelarna med att minska kostnader, miljökonsekvenser och energiberoende samt ökad konkurrenskraft och nya jobb.

Och kanske skall de en dag beklaga sig precis som de om vilka Henrik den V säger (enligt Shakespeare):
And gentlemen in England now-a-bed
Shall think themselves accurs’d they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin’s day
.

Men det är som vi alla vet inte “over till the fat lady sings”, och det sker när direktivet implementeras i medlemsländerna. Så nu gäller det oss alla att bevaka de olika delmomenten vilka är följande:

The proposal covers the entire energy chain from generation and transmission to end use. The main provisions deal with:
* renovation of public buildings (Art. 4),
* public procurement (Art. 5),
* energy efficiency obligations schemes (Art. 6),
* energy audits (Art. 7),
* metering and billing (Art. 8),
* CHP and DHC4 (Art. 10) and
* efficiency of transmission networks (Art. 12).

Looking inter alia at avoided costs for infrastructure developments, the economic impact of the EED is assessed by the Commission to be positive with an annual average reduction in overall spending on energy of about 20 billion Euros. A substantial increase in net employment and GDP as well as reduced fuel expenditure is also expected.

Det blir ett direktiv (om än fösvagat)

Ordförandelandet Danmark och EU-Parlamentets representant Claude Turmes har kämpat ned en stor del av motståndet från en majoritet av medlemsländerna. Förhoppningsvis på ett sådant sätt att de så småningom förmår uppskatta fördelarna med att minska kostnader, miljökonsekvenser och energiberoende samt ökad konkurrenskraft och nya jobb.

Och kanske skall de en dag beklaga sig precis som de om vilka Henrik den V säger (enligt Shakespeare):
And gentlemen in England now-a-bed
Shall think themselves accurs’d they were not here,
And hold their manhoods cheap whiles any speaks
That fought with us upon Saint Crispin’s day
.

Men det är som vi alla vet inte “over till the fat lady sings”, och det sker när direktivet implementeras i medlemsländerna. Så nu gäller det oss alla att bevaka de olika delmomenten vilka är följande:

The proposal covers the entire energy chain from generation and transmission to end use. The main provisions deal with:
* renovation of public buildings (Art. 4),
* public procurement (Art. 5),
* energy efficiency obligations schemes (Art. 6),
* energy audits (Art. 7),
* metering and billing (Art. 8),
* CHP and DHC4 (Art. 10) and
* efficiency of transmission networks (Art. 12).

Looking inter alia at avoided costs for infrastructure developments, the economic impact of the EED is assessed by the Commission to be positive with an annual average reduction in overall spending on energy of about 20 billion Euros. A substantial increase in net employment and GDP as well as reduced fuel expenditure is also expected.

Läs mer

Månadsindelade arkiv