Monday, February 08, 2010

Super+Smart=Sant?

Vi har hört om smarta nät och om supernät (smart grid och supergrid), d.v.s. nät med mycket ICT-funktioner å ena sidan och nät som kan transportera stora energimängder över långa distanser å andra. Kombinerar man dem får man det supersmarta nätet. En vision om hur man syr ihop en stark infrastruktur med nya funktioner för att maximalt utnyttja förnybara resurser och effektivare energianvändning. Se principbild nedan!

Idn kommer från miljörörelsen och presenteras i en rapport som visar att Europa kan ha 90% förnybar energi till 2050 .

Jisses vad debatten om gränserna för hur mycket vindkraft vi kan ha i Sverige känns gammaldags. För att inte tala om fixeringen till de där anläggningarna där man utövar övervåld på små oskyldiga atomer. Är det inte miljörörelsen som brukar skyllas för att vara teknikfientlig?

image

Figur: Det supersmarta Europeiska elnätet.

Super+Smart=Sant?

Vi har hört om smarta nät och om supernät (smart grid och supergrid), d.v.s. nät med mycket ICT-funktioner å ena sidan och nät som kan transportera stora energimängder över långa distanser å andra. Kombinerar man dem får man det supersmarta nätet. En vision om hur man syr ihop en stark infrastruktur med nya funktioner för att maximalt utnyttja förnybara resurser och effektivare energianvändning. Se principbild nedan!

Idn kommer från miljörörelsen och presenteras i en rapport som visar att Europa kan ha 90% förnybar energi till 2050 .

Jisses vad debatten om gränserna för hur mycket vindkraft vi kan ha i Sverige känns gammaldags. För att inte tala om fixeringen till de där anläggningarna där man utövar övervåld på små oskyldiga atomer. Är det inte miljörörelsen som brukar skyllas för att vara teknikfientlig?

Läs mer

Månadsindelade arkiv